Robot Kit


Robot Car Clasis Kit Item Code: Robot Car Clasis Kit
RaspArm-S Kit for RPi Item Code: ADR025
Adeept Penguin Robot Kit Item Code: ADA026
AWR-A Arduino Smart Car Kit Item Code: ADA034
TEMP Item Code: TEMP
Adeept Remote Control APP Item Code: APP001

Arduino


Raspberry Pi


BBC Micro:bit


Board & Modules


TMP